back to home dude

Çılgın Kilt Soliteri

Çılgın Kilt Soliteri

Çılgın Kilt Soliteri Hakkında

Kartlarını ardışık olarak yerleştir. Kartının en azından bir tarafı boş olmalı ki sağ taraktaki desteye yerleştirebilesin.