back to home dude

Rapunzel Tower

Rapunzel Tower

Rapunzel Tower Hakkında

Rapunzel prensini bekliyor. Şimdi kuleye tırman ve yolda karşına çıkan fırçaları topla. Bu fırçalar sana serüvenin sırasında yardım edecek. Yine de kargalardan ve diğer vahşi hayvanlardan sakın. En iyi şekilde oyna ve Rapunzel'i kurtar!