back to home dude

Orbital Guard

Orbital Guard

Orbital Guard Hakkında

UZay gemine saldırıyorlar. ÜZerine gelen herşeyden gemini koru. Dikkat hızla yaklaşıyorlar.