back to home dude

Mahjong Jong

Mahjong Jong

Mahjong Jong Hakkında

Klasik ve zamansız bir inci oyunu oynayalım. Mahjong. Bu oyun Asya'da asırlardır oynanan bir oyun. Şimdi herkese gücümüzü gösterme zamanı geldi. O güzel tuğlaları görüyormusun? En az hamlede aynı taşları birbirlerine bağla. Ne kadar çabuk yaparsan bunu, bu o kadar iyi olur. Herşey birbirine tam uymuyor mu? O zaman ilk olarak bir kaç taş topla. Bu çoğu kez başka bir perspektif verir!